As a Filipino we don’t want to be a banyaga sa sarili nating WIKA so why not check this 10 unfamiliar words in Filipino , who knows you don’t know it yet, so it may add to your  Filipino language vocabulary.

Filipino : Gumon          EnglishAddicted

Pangungusap : Napakagumon  mo talaga sa tsokolate

Filipino : Anluwage    EnglishCarpenter

Pangungusap : Magaling na Anluwage ang aking Ama. 

Filipino : Asoge           English : Mercury ( a chemical substance)

Pangungusap : Nakakamatay ang asoge

Filipino : Hidhid          English : Selfish

Pangungusap : Naiinis ako sa mga taong hidhid.

Filipino : Dagsin        English : Gravity 

Pangungusap: Walang dagsin sa kalawakan

Filipino : Marahuyo                 English : To be enchanted

Pangungusap : Akoy namarahuyo sa ganda ng tanawin.

Filipino: Pahimakas             English : last farewell

Pangungusap:  Napaiyak ako sa kanyang pahimakas. 

Filipino: Haynayan           English : Biology

Pangungusap : Magaling ako sa asignaturang Haynayan.

Filipino : Kapnayan        English : Chemistry

Pangungusap : Ano ba ang Kapnayan?.

Filipino : Durungawan    English : Window

Pangungusap : Malaki ang aming durungawan

 

 

Advertisements